צעד ועוד צעד .. והפרויקט מסתיים


לבסוף הפרויקט מסתיים

כאשר עושים צעד, ועוד צעד ועוד צעד.. ועוד צעד.. הפרויקט מסתיים. 

אני זוכר את זה בלימודי באוניבסיטה הפתוחה. 
למדתי קורס, ועוד קורס, ועוד קורס... 
ובסוף.. זה פשוט הסתיים. זה הפתיע אותי במידה רבה. 
פשוט זה בסוף הסתיים. 

בהמשך נכתוב על כך יותר. 

Comments