ו. מדוע אימון אישי בשיטת הצעדים הקטנים עובד?

בחלק זה נסביר מדוע שיטת הצעדים הקטנים עובדת
נסביר
  • מעט זמן + מעט זמן = הרבה זמן
  • שיטה קלה לעשיה
  • הרגשת הצלחה גוררת את המשך העשיה
  • עשיית צעד קטן עדיפה מעשיה של שום דבר
  • שיטה שמפרקת התנגדויות
  • הפן הפיזיולוגי
  • צעד + צעד = הפרויקט נגמרנסביר