ג. שיטת הצעדים הקטנים לפי משימות

בהמשך נסביר את שיטת הצעדים הקטנים לפי פירוק למשימות/ צעדים קטנים.

באופן מיוחד נסביר
  • שלכל צעד יש משמעות גם לקטן ביותר
  • איך לאתר את הצעדים הקטנים, מהן, 
    • איך לא לבחור צעדים קטנים גדולים מידי
  • נלמד שלא חייבים לעשות צעד גדול אלא רק לבחור איזה שהוא צעד. 

רישום דפי המשנה


Comments