לו. יחסים חברתיים - שיטת קאיזן

שיפור יחסים חברתיים לפי שיטת הקאיזן

אתם יכולים לשפר את היחסים החברתיים שלהם באמצעות שיטת הקאיזן

רשימה

עשו רשימה של אנשים שאתם רוצים לשפר את הקשר איתם

אחרי הרשימה בחרו כאלה שאתם חושבים שאתם יכולים לעשות זאת בשנה הקרובה

בחרו טלפון/SMS מפגש או מייל אוד דרך אנשים אחרים

בחרו צעדים קטנים, לכו למי שהכי קל לכם לעשות את זה

פעלו, בצעדים קטנים