לא. יעדים ומטרות בעזרת שיטת הצעדים הקטנים

נסביר כיצד להשיג עם יעדים ומטרות בעזרת שיטת הצעדים הקטנים

ניתן "רמזים" לעבודה עם יעדים ומטרות בעזרת שיטת הצעדים הקטנים. רישום דפי המשנה


Comments