ד. דוגמאות לעבודה עם שיטת הצעדים הקטנים

בחלק זה ניתן מגוון דוגמאות לדברים שאפשר לעשות בעזרת שיטת הצעדים הקטנים. 
נראה לדוגמא פרויקטים שאפשר להשיג ולעשות ולהשיג בעזרת שיטת הצעדים הקטנים. 
למשל:
  • איך לבנות אתר
  • איך לשפר את התודה שלנו
  • איך לתלות תמונה
  • וכד'
רישום דפי המשנה


Comments