לג. דיאטה ושיטת הצעדים הקטנים

בחלק זה נתייחס לדרך העבודה עם הדיאטה ועם שיטת הצעדים הקטנים

רישום דפי המשנה


Comments